Микробиомът
Микробиомът

По-задълбочено за кожния микробиом

 

Терминът микробиом (микробиота) идва от гръцки език и означава „малък живот“. Микробиомът представлява пълното генетично съдържание на всички микроорганизми, които обитaват повърхността на кожата или се откриват в дълбочина на пластовете й. Въпреки че кожната микробиота по същество не е част от човешкото тяло, съществуват достатъчно убедителни научни доказателства, че тя реално принадлежи към епидермиса:

  • прикрепена е към кожата с адхезини, точно както епидермисът е прикрепен към дермата;

  • регулира възпалението като взаимодейства с кожата по благоприятен начин; 

  • предпазва кожата от нежелани гъбички и бактерии. 

Следователно микробиомът спомага изпълнението на основната функция на кожата – защитна.

Стерилна кожа в природни условия не се наблюдава, т.е. микробиомът е пожизнен, независимо от динамиката на промяна на неговия състав във времето. Оставен без него (Дисбиоза) организмът е обречен на заболяване, като дисбиозата ще насърчи възпаление, което допълнително влошава състоянието на кожата и може да доведе до развитие на сериозни кожни заболявания. 

Наличието на патогенна микрофлора, която в доминиращо състояние предизвиква възпалителни процеси, безспорно е нежелано и следва патогените да бъдат отстранени. Но върху кожата винаги откриваме наличие на патогенни микроорганизми, които в количествено отношение се намират под прага на предизвикване на инфекция и в този случай те играят ролята на стимулатори на имунната система, като я държат в будна и осигуряват надеждна имунна защита.  

Микробиомът представлява уникална екосистема и изисква специализирана грижа за поддържане на неговия баланс и хармония. Той е основен фактор за поддържане на кожата в добро състояние и пряко влияе на нейния здравен статус, структура, вид и усещане за комфорт. 

Ние говорим „езика“ на кожния микробиом и знаем как можем да се грижим за него: 

Кожната микробиота е част от деликатен баланс, състоящ се от три елемента:

• Подхранване на кожата на микробиотата чрез осигуряване на мъртви кожни клетки, мастни киселини, липиди, себум и др.

• Микроорганизмите осигуряват ползи за кожата и защита чрез секретиране на молекули като киселини, антимикробни пептиди и комуникация

с имунни клетки

• Микроорганизмите се поддържат взаимно, като произвеждат храна за други организми чрез сложна система, наречена „хранителни мрежи“.